26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

Счетоводни и данъчни аспекти на ваучерите за подарък съгласно МСФО и ЗДДС - Соня Дочева

Автор: 

Соня Дочева, данъчен консултант

 

 

В много търговски обекти се предлагат т.н. „ваучери за подарък“, за които се заплаща определена сума - например 20, 30, 50, 100 лева, която е обозначена на лицето на ваучера и е неговата номинална стойност.  За тази сума приносителят или лицето, на което е подарен ваучерът, може да закупи стоки или услуги от търговките обекти на издателя. Сумата на ваучера не се изплаща или възстановява в пари. Ваучерите имат определен срок на валидност - например 1 месец, 6 месеца, 1 година. Когато този срок изтече, ваучерът не може да бъде използван и неговата стойност не се възстановява. 

По Международните стандарти за финансово отчитане 

 

Целият текст е публикуван в брой 12 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО  ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 

Практики на НАП