26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси, свързани с попълването и подаването на годишната данъчна декларация за доходи, придобити през 2013 г. Лорета Цветкова

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЛАТЦИТЕ ПРИ ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2013 Г.

 

Лорета Цветкова, данъчен експерт

 

Задълженията на платците на доходи на физически лица (работодатели, предприятия или самоосигуряващи се лица), свързани с годишното облагане за 2013 г., са идентични с тези, които имаха за предходната 2012 г. От друга страна, важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), направени в края на 2012 г. (обн., ДВ, бр. 94/2012 г., в сила от 01.01.2013 г.), въведоха някои принципно нови правила при авансовото облагане на физическите лица, които по един или друг начин оказват влияние на годишното облагане. Ето защо, настоящият материал предлага един обстоен преглед на разпоредбите, свързани с годишните задължения на платците, като едновременно с това акцентира върху най-новите моменти на този процес.

 

 

Целият текст е публикуван в брой 12 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО  ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ  

Практики на НАП