26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

Време е за годишните корекции на ползвания данъчен кредит по ЗДДС през 2013 г. - Емилия Бакалска

Време е за годишните корекции на

ползвания данъчен кредит по ЗДДС през 2013 г.

 

 

Емилия Бакалска, данъчен експерт

 

В ЗДДС са регламентирани две корекции на ползвания данъчен кредит, които трябва да се извършат в края на м.декември на всяка календарна година:

1. За ползвания частичен данъчен кредит по реда на чл.73 от ЗДДС.

2. За приспаднатия данъчен кредит по реда на чл.79, ал.2 от ЗДДС.

Извършените корекции следва да намерят отражение в справка -декларацията за последния данъчен период на годината - м.декември.

 

Годишно преизчисление на размера на частичния данъчен кредит по реда  на чл. 73 от ЗДДС 

Годишна корекция на приспаднат данъчен кредит по реда на чл.79, ал.2 от ЗДДС           

 

 

Целият текст е публикуван в брой 12 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО  ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ  

Практики на НАП