26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова, данъчен експерт

ВЪПРОС: Дружеството ни има сключени договори с интернет платформи (Грабо, Скайвижън и др.) за предоставяне на ваучери за извършване на атрактивен полет и урок по пилотиране, т.е. ваучери с конкретна цел. В края на всеки месец получаваме отчет за издадените ваучери и фактура за удържаната комисиона.

1. Какво е данъчното третиране на тези приходи в нашето дружество от гледна точка на ЗДДС?

2. Трябва ли след получаване на отчетите от интернет платформите да издаваме фактура с получател: „Население“ - ДДС номер: 999999999, да посочваме общата сума на продажбите и дължимият данък върху добавената стойност?

3. Трябва ли към фактурата да издаваме и фискален касов бон за тези продажби?

ОТГОВОР: За данъчното облагане по ЗДДС


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП