26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Лорета Цветкова, данъчен експерт

ОСОБЕНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 58 ОТ ЗДДФЛ

Лорета Цветкова, данъчен експерт

На основание чл. 58, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) удостоверение по образец за внесен по реда на този закон данък от чуждестранно физическо лице се издава по искане на лицето. Искането се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), в която е подадена или подлежи на подаване данъчната декларация по чл. 50 или по чл. 55 от ЗДДФЛ. Следователно, според цитираната разпоредба, мястото на издаване на удостоверението по чл. 58 от ЗДДФЛ е обвързано с мястото, където е подадена или подлежи на подаване съответната данъчна декларация. На пръв поглед разпоредбата е ясна и недвусмислена, но въпреки това в практиката възникват някои проблеми и въпроси, свързани с прилагането й.


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП