26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова, данъчен експерт

ВЪПРОС: Ръководството на лечебно заведение ще предостави парична сума под формата на награда или подаръчна карта на лекари - специализанти, които доброволно са се включвали в подкрепа на екипите за работа с болни от COVID - 19. Същите получават месечна стипендия от Министерство на здравеопазването по програма BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, като сред условията за отпускането на тези средства е да не получават доходи от: трудови възнаграждения; възнаграждение от служебно правоотношение; упражняване на икономическа дейност; възнаграждение за извършване на лечебно-диагностична дейност. Лекарите-специализанти се обучават в лечебното заведение по силата на тристранен договор, сключен на основание чл. 13 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Наредба № 1/2015 г.).

Какво е данъчното третиране на тези суми - представляват ли те облагаем доход и какви са задълженията на лечебното заведение при изплащането им?

ОТГОВОР: От описаните факти е видно, че лекарите - специализанти


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП