26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Наталия Чернева, данъчен експерт

ВЪПРОС: Клон сме на чуждестранен търговец, регистриран в ТД на НАП. Съставен ни е Акт за установяване на административно нарушение поради това, че в качеството си на задължено лице съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч не сме публикували годишния си финансов отчет за 2019 г. в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията.

Въпроси:

1.Може ли клонът на чуждестранно юридическо лице да бъде субект на административнонаказателна отговорност за неизпълнение на задължението, предвидено в чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч?

2.В случаите, в които за неизпълнение на конкретно задължение съгласно данъчното и/или осигурителното законодателство е предвидено налагане на имуществена санкция


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП