26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Осигуряване на лице, работещо при гръцки работодател в Гърция по време на неплатен отпуск, разрешен от българския му работодател - Петя Гинина, юрист по осигурително право

Фактическа обстановка:

От 2014 г. при нас работи лице, на което през 2021 г. разрешихме да ползва три месеца неплатен отпуск. По време на неплатения си отпуск лицето е сключило срочен трудов договор с работодател, регистриран в Гърция, съгласно гръцкото законодателство. Трудът по този договор ще се полага на територията на Република Гърция.

Въпроси:

1. Как следва да се осигурява лицето за периода на неплатения му отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, като се има предвид че през този период лицето полага труд и се счита за осигурено лице в Гърция?

2. Къде се дължат осигурителните вноски за положения труд по срочния трудов договор с гръцкия работодател - в Гърция или в България?


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП