26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Осигуряване на работници и служители на ПОВР, командировани да извършват работа за определен период в страни-членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Петя Гинина, юрист по осигурително законодателство

Фактическа обстановка:

Дружество възнамерява да регистрира предприятие, осигуряващо временна работа, за да изпраща наетите от него по трудов договор лица да работят за други работодатели в рамките на Европейския съюз.

Въпроси:

Ще бъде ли издаден формуляр А 1 на командированите в страни-членки на ЕС работници, ако дружеството не е регистрирано в Агенцията по заетостта като предприятие, осигуряващо временна работа? Къде следва да се заплащат осигурителните вноски на командированите лица?


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП