22 Октомври, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Счетоводно и данъчно третиране по ЗДДС на безвъзмездното прехвърляне на активи между дружества в структурата на бюджетните предприятия - Бойко Костов, Даниела Даракчиева

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

Бойко Костов, регистриран одитор

 

Фактическа обстановка:

С протокол на Общински съвет е взел решение да се ликвидира търговското дружество "Обреден комплекс" ЕООД, считано от 01.03.2021 година, като неговите активи - дълготрайни и краткотрайни, да се предадат безвъзмездно на новосъздадено дружество - Общинско предприятие "Обреден комплекс" - второстепенен разпоредител с бюджета със същата дейност.

Възникват въпросите:

1. Активите се предават от ЕООД „Обреден комплекс“ на ОП „Обреден комплекс“ с дата 28.02.2021 година. Трябва ли да се начислява ДДС при предаването на активите?

2. Отписването на активите от ЕООД за сметка на Допълнителните резерви ли ще се извърши? А ако резервите не са достатъчни, може ли да се използва основният капитал, след като вече дружеството е в ликвидация?

 

Становище: По Закона за данък върху добавената стойност:

От така изложената в запитването


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП