Korica

  Пълно изданиеСамо АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Моника Петрова, данъчен експерт
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Даниела Даракчиева, данъчен експерт
Определяне, деклариране и внасяне на авансови вноски за корпоративен данък за 2021 г. - Доц. д-р Таня Атанасова-Дренска, данъчен експерт, Цветана Янкова, данъчен експерт
Данъчно третиране по реда на зддс и зкпо при наличие на място на стопанска дейност/постянен обект в норвегия - Цветана Янкова, данъчен експерт, Мина Янкова, данъчен експерт
Формиране на място на стопанска дейност в германия при изпълнение на договор за монтаж, демонтаж и отдаване под наем на индустриални скелета с немско дружество - Десислава Калудова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси и отговори - Лорета Цветкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - Въпроси и отговори - Красимира Узунова, данъчен експерт
ПО ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - Давност за внасяне на корпоративен данък за фирми с оборот от триста хиляди до три милиона лева - Жасмина Саздова, данъчен експерт
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Счетоводно отчитане на приходи от държавни помощи за преодоляване на последиците от пандемията с коронавируса - Наталия Чернева, данъчен експерт
Писмо № 26-00-141 от 17.02.2021 г. на МФ - Счетоводно отразяване на приходи от правителствено финансиране по процедура за подбор на проекти „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Бойко Костов, регистриран одитор
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ -Въпроси и отговори - Петя Гинина, юрист по осигурително право
Изменение на наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. За съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Сключване и прекратяване на трудов договор със срок за изпитване - Лариса Тодорова, юрист по трудово законодателство

Практики на НАП