30 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова, данъчен експерт

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ВЪПРОС: Фирмата ни има зала за народни танци. Имаме сключен договор с Бенефит Системс България ООД за посещение на физическите лица, които ползват карти от Мултиспорт. За посещенията на лицата фирмата издава веднъж месечно обща фактура на Бенефит Системс България ООД.

QМоже ли на основание чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС (нова, ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г. до 31.12.2021 г.) да ползваме 9% данъчна ставка за доставка на услугата “използване на спортни съоръжения”?

ОТГОВОР: Съгласно разпоредбата на чл.98 и 99 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС Директивата), държавите членки могат да прилагат една или две намалени ставки, които не са по-ниски от 5%, само за доставки на стоките и услугите, посочени в Приложение III към директивата. От текста на точка 14 от приложение III към Директивата за ДДС е видно, че същата позволява на държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за „право за използване на спортни съоръжения“.


515247-200
Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП