30 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Моника Петрова, данъчен експерт

 

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпрос: Дружество е регистрирано по реда на ЗДДС на основание чл.100 от закона (по избор) на 04.11.2019 г. без да е осъществявало дейност. От датата на регистрацията си до м. септември 2020 година е декларирало нулеви резултати в справките-декларации по ЗДДС. Придобило е чрез облагаема доставка недвижим имот - къща за гости, която възнамерява да продаде на физическо лице.

1. Следва ли дружеството да коригира размера на данъчния кредит, ползван при придобиването на имота?

2. Може ли дружеството да се дерегистрира по ЗДДС?

Отговор: По силата на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

 

Практики на НАП