30 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ДЛЪЖЕН ЛИ Е РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ПОКРИВА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ОТОПЛЕНИЕ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ ОТ ДОМА (HOME OFFICE)? - Теодора Дичева, юрист по трудово право

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Длъжен ли е работодателят да покрива разходиТЕ ЗА електричество, отопление и дрУГИ консумативи на служителите, работещи от дома (home office)?

Теодора Дичева, юрист по трудово право

Въвеждането на работа от разстояние е определено от здравните експерти като една от най-ефективните противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса. Поради факта че този начин на полагане на труд ограничава в най-пълна степен контактите между работещите, мярката се препоръчва във всички заповеди, касаещи въвеждане на противоепидемични мерки, включително и в Заповед РД-01-487 от 31.08.2020 г. на здравния министър Костадин Ангелов.

Възлагане на работата от разстояние не е нова възможност в трудовото законодателство, но тази възможност следваше да се реализира с договаряне между страните по трудовото правоотношение. Нова е възможността, предоставена на работодателя да измени едностранно мястото на работа на работника или служителя. Тя е отразена в чл. 120б от КТ, чиято алинея 1 установява право на работодателя при обявено извънредно положение и извънредна епидемична обстановка да възлага на работника или служителя, без негово съгласие, да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние (home office).Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП