Покажи брой 
Заглавие
Брой 1 / 2020
Попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2019 г.
Формиране на място на стопанска дейност от германско дружество в България чрез строителен/монтажен обект
ОСОБЕНОСТИ И НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ ЗА 2019 Г.
Преглед на промените в Наредба № Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник през м. юли и м. септември 2019 г.
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Моника Петрова
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Мина Янкова
Социално осигуряване - Въпроси и отговори - Петя Гинина
Осигуряване на български гражданин, работещ в България онлайн по трудов договор с чуждестранен осигурител
Социално осигуряване - Въпроси и отговори - Вержиния Заркова

Практики на НАП