09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Мина Янкова

Мина Янкова, данъчен експерт

ВЪПРОС: Българско дружество (възложител) е сключило договор с румънска фирма за изпълнение на СМР на обект в Румъния. Дружеството няма регистрация по ДДС в Румъния. За целтта то е наело български подизпълнител да извършва следните дейности на обекта в Румъния: монтаж на преградни стени и изолационни термопанели на територията на цеха; направа на подова настилка; ОВИ; полагане на захранващи кабели; полагане на тръби за В и К; направа на окачен таван; полагане на фасадна боя и мазилка; монтаж на врати и завеси. Подизпълнителят също няма регистрация по ДДС в Румъния.
Материалите, които ще се влагат в СМР-дейностите, ще се закупуват в България от подизпълнителя и ще се фактурират на българското дружество като доставки на територията на страната с 20% ДДС.
Трябва ли подизпълнителят да начислява български данък върху добавената стойност при издаване на фактурата за извършените на обекта в Румъния строително-монтажни услуги към българското дружество (възложител)?
ОТГОВОР: В запитването е посочено, че подизпълнителят ще закупува материалите, които ще се влагат в СМР от България и ще фактурира същите на възложителя с 20% ДДС. Предвид че тези материали ще се използват в Румъния и с оглед на обстоятелството, че възложителят няма регистрация в Румъния остава неясно кой и по какъв данъчен режим ще изпраща или транспортира същите на територията на тази държава членка. В случай че възложителят ще извършва вътреобщностна доставка на стоки с материалите по чл. 7 от ЗДДС, може да се приеме, че подизпълнителят е договорил с възложителя да извършва само монтаж на посочените материали (преградни стени и изолационни термопанели, подова настилка, захранващи кабели; тръби за В и К; окачен таван; врати и завеси) на обект, който се намира в Румъния. При това положение, ще е налице хипотезата на доставка на услуга, свързана със строително–монтажни работи на обект, находящ се на територията на друга държава членка.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

                  

Практики на НАП