09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ОТПИСВАНЕ НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ ПОРАДИ БРАКУВАНЕ

Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:
Бракуваме амортизируем актив, който не е напълно счетоводно и данъчно амортизиран и го отписваме от счетоводния амортизационен план (САП).
Въпрос: Кога следва да спрем да начисляваме данъчни амортизации и да го отпишем от данъчния амортизационен план (ДАП)?
Становище: Относимата към този въпрос разпоредба е тази на чл. 60, ал. 2 от ЗКПО, съгласно която когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели. Това е така, защото в случая става въпрос за амортизируем актив, който не е напълно амортизиран за данъчни цели, но са настъпили обстоятелства, поради които той трябва да се отпише за счетоводни цели. Такова обстоятелство в случая е бракуването на актива.
Следователно, ако активът е отписан за счетоводни цели поради бракуването му например през месец октомври 2019 г., той трябва да се отпише от ДАП в началото на същия месец на основание цитираната разпоредба на чл. 60, ал. 2 от ЗКПО.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП