09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Осигуряване на адвокатите-съдружници в адвокатско дружество. Подава ли се ОКД 5 ПРИ започване на дейност?

Катя Кашъмова, данъчен експерт

С глава десета на Закона за адвокатурата (ЗАдв) е въведена правна възможност за упражняване на адвокатската професия - чрез формата на адвокатско дружество.
Съгласно чл. 52 от Закона за адвокатурата адвокати и адвокатски дружества могат да обединяват дейността си чрез договор за съдружие. В отношенията между тях се прилагат правилата за дружеството по чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите. С договора за съдружие могат да се сдружават адвокати и адвокатски дружества, вписани в регистрите на различни адвокатски колегии. Той се сключва в писмена форма и се регистрира в адвокатския съвет.
За да бъде едно лице съдружник в адвокатско дружество е необходимо да има качество на адвокат. Придобиване правата на адвокат е уредено в разпоредбата на чл. 4 от ЗАдв. Адвокатът се вписва в регистъра на адвокатската колегия и в Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет (чл.9, ал.3 от ЗАдв).


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП