Покажи брой 
Заглавие
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лариса Тодорова
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: Какви възможности предвижда трудовото законодателство за наемането на чужденци от трети държави от български работодатели - Теодора Дичева
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Димитър Бойчев
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Вержиния Заркова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова
Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Румъния - Десислава Канева
По ЗКПО- Преглед на актуалната практика на ВАС по прилагането на чл. 46 от ЗКПО - данъчно третиране на задължения - Цветана Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Моника Петрова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова
Брой 8 / 2017

Практики на НАП