Korica-3-2020

НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ

ПИСМА

ТЪЛКУВАНИЯ

УКАЗАНИЯ

ВЪПРОСИ
ОТГОВОРИ

 

 

Покажи брой 
Заглавие
Брой 3 / 2020
Данъчно третиране по ЗДДС на едновременна доставка на стоки и доставка на услуги по електронен път
Данъчно третиране по реда на ЗДДС на безвъзмездно предоставяне на стоки с незначителна стойност с рекламна цел
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Моника Петрова
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Мина Янкова
Писмо № 20-00-22 от 03.02.2020 г. на НАП относно Приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, дей
Какво е новото за земеделските стопани, които преотстъпват корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО
Облагане на чуждестранно физическо лице за получени доходи от работа по трудово правоотношение с български работодател съгласно СИДДО с Германия
Особености при попълването на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, когато е изплащан доход от източник в чужбина
По Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Въпроси и отговори - Лорета Цветкова
По Закона за местните данъци и такси - Въпроси и отговори - Красимира Узунова
Социално осигуряване - Особености при определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2019 г.
Трудово законодателство - Не е необходимо въвеждането на 9-чаcов pаботен ден. Има достатъчно видове гъвкaво pаботно вpеме в Кодекса на труда
Трудово законодателство - Въпроси и отговори - Лариса Тодорова

Практики на НАП