Korica-9-2019

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ПИСМА

ТЪЛКУВАНИЯ

УКАЗАНИЯ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


 

 

Покажи брой 
Заглавие
НЕЗАБРАВИМИЯТ ИВАН ДОЧЕВ
Брой 9 / 2019
Ну­лев да­нъ­чен ефект по ЗКПО при стор­ни­ра­не на раз­хо­ди от ми­на­ли го­ди­ни, неп­риз­на­ти за да­нъч­ни це­ли
Феноменът "Скрито разпределение на печалбата" по Закона за корпоративното подоходно облагане
Има ли логика в облагането на разходите по ЗКПО от непризнат данъчен кредит и от неначислен ДДС
Поетичната лирика на Иван Дочев
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗКПО НА МИТО И ДДС ПРИ ВНОС, НАЧИСЛЕНИ С РЕШЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ
ПРОМЕНЕН Е РЕДЪТ ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДДС ПРИ ВНОС НА СУРОВИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ЗДДС
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА НА E-MAG
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Моника Петрова
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Мина Янкова
Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ за производствена дейност на ишлеме
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ЗАМЕСТВАНЕ НА СОЦИАЛНА ПРИДОБИВКА ПОД ФОРМАТА НА КАРТА МУЛТИСПОРТ С ДРУГА ПРИДОБИВКА ЗА ЧАСТ ОТ НАЕТИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛЗВАТ КАРТАТА ЗА СПОРТ
По Закона за корпоративното подоходно облагане - Въпроси и отговори - Цветана Янкова, Лорета Цветкова
По Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Въпроси и отговори - Лорета Цветкова
По Закона за местните данъци и такси - Въпроси и отговори - Красимира Узунова
Социално осигуряване - Въпроси и отговори - Вержиния Заркова
На втори октомври изтича срокът, в който работодателите следва да назначат хора с трайни увреждания в изпълнение на квотата по Закона за хората с увреждания. Инспекцията по труда започна проверки за изпълнението на квотите
Трудово законодателство - Въпроси и отговори - Лариса Тодорова

Практики на НАП