06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ДДС НА ДОСТАВКИ, ИЗВЪРШВАНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА

 

Мина Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:
Дружество “АБВ” ООД, регистрирано в България на основание чл.100, ал.1 от ЗДДС, ще продава стоки в ЕС чрез платформа на Амазон на лица, които не са регистрирани по ЗДДС. Дружеството не извършва друга стопанска дейност на територията на България.
Стоките - предмет на продажбата, са хавлиени кърпи, закупени от Турция, които след освобождаване на митница София и заплащане на всички дължими митни сборове, със същото транспортно средство ще се транспортират до склад на Амазон в Германия, където ще се съхраняват до продажбата им.
Съгласно договора, Амазон има задължение да съхранява стоката в склада си, да изпраща продадената стока от наше име до крайния клиент, както и да изготвя отчет за продажбите с данните на крайните получатели. За тези услуги от Амазон ще ни начисляват такса за съхранение на стоката и комисионно възнаграждение за извършените продажби.
Въпроси:
1.    Как следва да документираме трансфера на стоката от България до склада на Амазон в Германия?
2.    Имаме ли задължение да декларираме в СД по ЗДДС продажбите, които сме извършили през съответния месец и как би следвало да ги документираме, при положение че получаваме отчет за продажбите с имената на клиентите, датата на продажбите, количеството продадени артикули и комисионното възнаграждение, което Амазон удържа?
3.    Как следва да отразим в справката-декларация по ЗДДС фактурите, издадени от Амазон?
Становище: По първия и втория въпрос:
В случай че стоките се изпращат от територията на страната до територията на Германия в склад, от който ще бъдат изпращани към клиентите, е необходимо да се има предвид, че ако дружеството, което извършва трансфер на стоки, е регистрирано по ЗДДС, но не е регистрирано за целите на ДДС на територията на другата държава членка - Германия, това движение на стоките, по силата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, е приравнено на възмездна доставка с място на изпълнение на територията на страната. Налице е облагаема доставка с данъчна ставка 20%, която следва да се документира с издаване на протокол съгласно чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, т.е. не по-късно от 15 дни от започване на транспорта. Данъчното събитие на доставката е датата на започването на транспорта по аргумент от чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Данъчната основа на тази доставка съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗДДС е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос - данъчната основа при вноса, намалена с разходите за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
Този ред на облагане не се прилага, ако преди транспортирането на стоките дружеството се регистрира за целите на ДДС в държавата членка, в която приключва транспортът.
Последващата продажба на стоки на територията на Германия е извън обхвата на действие на ЗДДС в България. В тази връзка е необходимо да се изяснят условията за въвеждането на стоките на територията на Германия, както и задълженията за документиране и регистрация в тази държава членка.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП