06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси и отговори Лорета Цветкова

Лорета Цветкова, данъчен експерт

ВЪПРОС: Ръководството на дружеството ни взе решение за празника на фирмата да раздаде на всички служители подаръчни ваучери на стойност 100 лв. Какво е данъчното им третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица?
ОТГОВОР: На основание чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения се включва не само трудовото възнаграждение, а и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2 на чл. 24 от ЗДДФЛ. Във въпроса не е уточнено категорично, но вероятно подаръчните ваучери са за сметка на социалните разходи на дружеството. В тази връзка следва да се има предвид, че в съответствие с чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП