06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси и отговори - Бойко Костов

Бойко Костов, регистриран одитор

ВЪПРОС: За 2018 година в България съм придобил доходи от трудови правотношения и ДУК. Притежавам два недвижими имота във Великобритания, които отдавам под наем съгласно подписан договор с агенция за управление на недвижими имоти, за което заплащам комисионно възнаграждение. Тези комисиони са разходи и се приспадат от данъчната основа за облагане във Великобритания. Освен тях се приспадат и разходите за поддръжка, и други видове разходи според британското законодателство.
Накратко, наемните цени са такива, че след приспадане на данъчно признатите разходи няма да се стигне до облагане на тези доходи по британското данъчно законодателство, тъй като в Обединеното кралство (UK) има въведен праг на минимален облагаем доход. Според член 6, т.1 от СИДДО между РБългария и UK "Доходи, получени от местно лице на едната договаряща държава от недвижимо имущество (включително доходи от селско и горско стопанство), намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат в тази друга държава."
Предвид че задължително трябва да подам декларация във Великобритания и предвид текста на СИДДО между двете държави, трябва ли този доход да бъде облаган тук в България и какъв е начинът за избягване на двойно данъчно облагане при този казус?
Отговор: Относно посочения текст на чл.6, т.1 от СИДДО между България и Великобритания следва да се има предвид, че изразът  „могат да се облагат в тази друга държава“ е стандартен израз за СИДДО. Той означава, че тези доходи задължително се облагат в държавата на техния произход (в случая Великобритания) и могат да се облагат в другата договоряща се държава (България), ако това е предвидено в нейното национално данъчно законодателство като облагане.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук
                        

Практики на НАП