13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Въпроси и отговори - Вержиния Заркова

Вержиния Заркова, консултант по осигурително право

Въпрос: Ще има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане бъдеща майка, която към датата на първия ден от болничния за бременност и раждане (45-дни преди раждане) е в неплатен отпуск?
ОТГОВОР: На основание чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Съгласно чл. 50, ал. 1 от КСО, осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането.  
Периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 и 5 от КСО са тези, които се зачитат за осигурителен стаж без осигурителни вноски. Това е времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, на отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, през които не са имали право на парично обезщетение.

В конкретния случай, майката е в неплатен отпуск и следва да се прецени дали все още е в кръга на осигурените лица. В случай, че неплатеният отпуск е в рамките на 30-те работни дни, които се зачитат за осигурителен стаж, майката не е излязла от кръга на осигурените лица и няма пречка да й бъде изплатено парично обезщетение за бременност и раждане.

Ако обаче майката ползва повече от 30 работни дни като неплатен отпуск през календарната година, осигуряването й се прекъсва. Тя не се счита за осигурено лице и няма право на парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП