Korica9-2018

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ

НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ

ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ

 

 

Покажи брой 
Заглавие
Брой 9 / 2018 Правилник за прилагане на ЗДДС. Коментар на промените

Практики на НАП