03 Октомври, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПЛУТОН 1

Социално осигуряване - Въпроси и отговори - Вержиния Заркова

Вержиния Заркова, консултант по осигурително законодателство

 

Въпрос: През месец октомври 2019 г. служител е освободен от работа по чл.328, ал. 1, т. 2 от КТ. В средата на ноември подава декларация за обезщетение по чл. 222, ал. 1. Пропуснато е да се начисли в октомврийските заплати частта от това обезщетение и съответните декларации, обр. № 1 и № 6 са подадени без това обезщетение. Трябва ли да се направят корекции в октомврийските декларации?  
Отговор: На основание чл. 9, ал.3, т. 5 от КСО, за осигурителен стаж се зачита и времето, през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение; за работниците и служителите осигурителните вноски се разпределят съгласно чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9 от КСО.
По отношение Кодекса на труда, разпоредбата визира обезщетението, изплащано на основание чл. 222, ал.1. Осигурителните вноски за този период са в размерите за фонд “Пенсии”, и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тези вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа. Поради липса на аналогична разпоредба в Закона за здравното осигуряване, върху това обезщетение здравноосигурителни вноски не се дължат.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук