22 Октомври, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2020 г.

минимален2020-1

минимален2020-2

минимален2020-3

минимален2020-4

минимален2020-5

Практики на НАП