ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2019 ЗДДС Коментар на промените (Код: )

Оцека:
ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2019 ЗДДС Коментар на промените
zoom Увеличете изображението
ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2019 ЗДДС Коментар на промените ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2019 ЗДДС Коментар на промените

Актуализирани текстове към 8 януари 2019 г.

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Коментар на про ме ни те в ЗДДС и ППЗДДС Калина Златанова

Цена: 28.00 BGN
Количество: 
Коментари

Практики на НАП