ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2019 ЗКПО; ЗДДФЛ; ЗМДТ Коментар на промените (Код: )

Оцека:
ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2019 ЗКПО; ЗДДФЛ; ЗМДТ  Коментар на промените
zoom Увеличете изображението
ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2019 ЗКПО; ЗДДФЛ; ЗМДТ  Коментар на промените ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2019 ЗКПО; ЗДДФЛ; ЗМДТ  Коментар на промените

Актуализирани текстове на законите към 3 януари 2019 г.

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно
облагане и в Закона за счетоводството Велин Филипов, д.е.с.
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Коментар на промените в ЗДДФЛ Лорета Цветкова
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - Коментар на про ме ни те в ЗМДТ Красимира Узунова

Цена: 28.00 BGN
Количество: 
Коментари

Практики на НАП