Наръчник на икономиста бр. 5 / 2018 (Код: )

Оцека:
Наръчник на икономиста бр. 5 / 2018
zoom Увеличете изображението

КОДЕКС НА ТРУДА
Актуализиран текст към 28.02.2018 г.

КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ 2017 И 2018 г.
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ, КОИТО СЪЗДАДОХА ТЕЗИ ПРОМЕНИ
Теодора Дичева, експерт по трудово право
Вержиния Заркова, консултант по осигурително право


І. Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските,
касаещи сумираното изчисляване на работното време
ІІ. Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
ІІІ. Промени в Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон, Закона
за обществените поръчки и в Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
ІV. Промени в Кодекса на труда
V. Промени в Търговския закон, касаещи ограничения за търговци,
допуснали нарушения на трудовото законодателство спрямо настоящи
или бивши техни работници и служители
VІ. Промени в Закона за обществените поръчки, касаещи правото на
Възложителите да лишат работодатели, които не са платили трудовите
възнаграждения на работниците от участие в обществените поръчки

Промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР)
Кина Койчева-Лукарска

Цена: 24.00 BGN
Количество: 
Коментари

Практики на НАП