ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2018 Коментар на промените (Код: )

Оцека:
ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2018 Коментар на промените
zoom Увеличете изображението

Актуализирани текстове на законите към 1 януари 2018 г.

- Закон за данък върху добавената стойност
Коментар на промените в ЗДДС през 2018 г.-  Калина Златанова
- Закон за корпоративното подоходно облагане
Изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за  счетоводството - Велин Филипов, д.е.с.
- Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Коментар на промените в ЗДДФЛ - Лорета Цветкова
- Закон за местните данъци и такси
Коментар на промените в ЗМДТ - Красимира Узунова

 

 

Цена: 30.00 BGN
Количество: 
Коментари

Практики на НАП