КНИЖАРНИЦА

Подреди по: orderby Показвай по:
Коментари (0)
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2020 г. Актуализиран текст на нормативната база към 07.08.2020 г. КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ: Снежана Малакова Вержиния Заркова
28.00 BGN
Коментари (0)
Закон за данък върху добавената стойност Закон за корпоративното подоходно облагане Закон за данъците върху доходите на физическите лица Закон за местните данъци и такси Коментар по промените
36.00 BGN
Коментари (0)
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019 г. Актуализиран текст на нормативната база към 16.05.2019 г. КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ: Снежана Малакова Вержиния Заркова
26.00 BGN
Коментари (0)
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Актуализирани текстове към 8 януари 2019 г. Автор на коментарната част: Калина Златанова, данъчен консултант
28.00 BGN
Коментари (0)
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Актуализирани текстове на законите към 3 януари 2019 г. Автори на коментарната част: Велин Филипов, регистриран одитор Лорета Цветкова, Красимира Узунова
28.00 BGN
Коментари (0)
д.е.с. Бойко Костов д.е.с. Теодоси Георгиев
26.00 BGN

Практики на НАП