КНИЖАРНИЦА

Подреди по: orderby Показвай по:
Коментари (0)
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2020 г. Актуализиран текст на нормативната база към 07.08.2020 г. КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ: Снежана Малакова Вержиния Заркова
28.00 BGN
Коментари (0)
Закон за данък върху добавената стойност Закон за корпоративното подоходно облагане Закон за данъците върху доходите на физическите лица Закон за местните данъци и такси Коментар по промените
36.00 BGN
Коментари (0)
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019 г. Актуализиран текст на нормативната база към 16.05.2019 г. КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ: Снежана Малакова Вержиния Заркова
26.00 BGN
Коментари (0)
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Актуализирани текстове към 8 януари 2019 г. Автор на коментарната част: Калина Златанова, данъчен консултант
28.00 BGN
Коментари (0)
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Актуализирани текстове на законите към 3 януари 2019 г. Автори на коментарната част: Велин Филипов, регистриран одитор Лорета Цветкова, Красимира Узунова
28.00 BGN
Коментари (0)
Правилник за прилагане на ЗДДС Коментар на промените
24.00 BGN
Коментари (0)
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2018 г. КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ
24.00 BGN
Коментари (0)
д.е.с. Бойко Костов д.е.с. Теодоси Георгиев
26.00 BGN
Коментари (0)
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Актуализирани текстове на законите към 1 януари 2018 г. Автори на коментарната част: Калина Златанова, Велин Филипов, регистриран одитор Лорета Цветкова, Красимира Узунова
30.00 BGN
Коментари (0)
Доставките с място на изпълнение на територията на страната са във фокуса на данъчния контрол по прилагането на ЗДДС, доколкото това е свързано с определянето на характера на търговските сделки като облагаеми или като освободени доставки по смисъла на ЗДДС.
15.00 BGN
10.00 BGN

Практики на НАП