21 Април, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Бизнес климатът в България се подобрява през 2015 г.

През януари бизнес климатът се подобрява с 3.8 пункта спрямо предходния месец вследствие на подобрените мнения на мениджърите в промишлеността, строителството и сектора на услугите.

Индексът на бизнес климата в промишлеността нараства с 3.4 пункта в сравнение с декември 2014 г. Подобряват се оценките както на настоящото състояние на предприятията, така и прогнозите за следващите три месеца, показват данните на НСИ, пише darikfinance.bg/.

Средното натоварване на мощностите през януари се повишава с 2.7 пункта в сравнение с октомври 2014 г. и достига 76.1%, като същевременно, с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, се предвижда излишък от мощности.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, затрудняващи инвестициите в промишлеността.

В строителство, въпреки студеното време през януари, бизнес климатът се подобрява с 9.8 пункта, основно заради повишаването на очакванията за поръчките през следващите 6 месеца. Производственият график в строителството е осигурен с договори за 4.9 месеца.

Основната пречка за развитието на бизнеса в отрасъла остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми.

Очаквано след коледните продажби в търговията има известно влошаване на бизнес климата през декември. Съответният индекс се понижава с 2.0 пункта спрямо декември 2014 г. Прогнозите за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани.

Най-сериозният проблем за развитието на дейността в отрасъла продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда. Същевременно през последния месец се регистрира засилване на негативното влияние на фактора недостатъчно търсене, който измества на трето конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище.

В сектора на услугите бизнес климатът се повишава с 4.1 пункта през януари, главно поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Практики на НАП