21 Април, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Българският дълг поевтинява

На проведен днес аукцион министерството на финансите преотвори за четвърти път емисия 2.5-годишни облигации с падеж 26 септември 2016 година. Бяха предложени книжа с номинална стойност 55 млн. лева.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 1.82% или с 31 базисни пункта повече от предходното предлагане на тази емисия през август тази година.

Общият размер на подадените поръчки достигна 112.5 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.05. На предходния аукцион обаче интересът беше значително по-висок с коефициент на покритие от 3.22.

Най-голямо количество от облигациите днес придобиха банките – 73.42%, следвани от пенсионните фондове – 16.58%, застрахователните дружества – 6.36% и договорните фондове – 3.64%.

Интересът към българския държавен дълг остава висок, но цената му бързо намалява, като рисковата премия, която инвеститорите искат за него расте. А да не забравяме, че предложената от служебното правителство актуализация на бюджета за тази година предвижда поемане на 4.5 млрд. лв. нов дълг.

Сума, която на практика не е възможно да бъде получена от вътрешния пазар, но ще бъде твърде рисковано да се търси само от международните кредитори, защото влошаването на резултатите от аукционите на облигации в страната е сигнал и за тях, особено при условие, че новата емисия външен дълг ще е втора за тази година.

Източник: darikfinance.bg

Практики на НАП