Няма причина да не спазим срока, който обявих в началото на Българското председателство на Съвета на ЕС, за подаване на заявка за присъединяване към ERM II. Това заявява министърът на финансите Владислав Горанов в интервю за списание „Investor Digest“, което е публикувано днес и в сайта Investor.bg. „Ние сме в много интензивна комуникация с ЕЦБ и Европейската комисия. Нашето разбиране е, че отговаряме на всички числови критерии и няма причина да отлагаме повече подобно решение. Още повече, че има и консенсус в обществото. На заседание на Икономическия и социален съвет, в който са представени всички бизнес организации и синдикати, категорично бе заявена позиция, че те очакват от централната банка и от правителството решителни действия в тази посока“ – посочва още министърът.

На въпрос дали реалната конвергенция на доходите е последното останало препятствие пред страната ни за Валутния механизъм ІІ, финансовият министър отговаря, че влизането на България в ERM II ще даде повече доверие в българската икономика и ще намали до минимум калкулираните политически рискове от страна на инвеститорите и в този смисъл ще носи само позитиви. „Не намирам основание в аргументите на някои, че, видите ли, ние ще донесем някакви рискове за конкурентоспособността на българската икономика с присъединяването на лева към ERM II, или някакви други рискове по отношение на самата еврозона. Ние сме част от един успешен проект, наречен валутен борд, вече повече от 21 години, така че на практика сме членове на еврозоната – имайки ограниченията, но нямайки предимствата на пълното членство“ – коментира министърът. В хода на интервюто министър Горанов обяснява, че „опитът за неравнопоставено отношение и поставяне на предварителни условия към България за подобно членство, не е в съответствие с един от основните принципи в Договора за функциониране на Европейския съюз: за еднакво третиране на държавите членки“. По думите му, не можем да приемем за честна позицията на този, който казва: изпълнявате критериите, но нямате място в ERM II и еврозоната.

Във връзка с обществения дебат дали България може да се присъедини към Банковия съюз още преди членството в еврозоната, министър Горанов отговаря, че МФ и БНБ разглеждат присъединяването към Банковия съюз и към еврозоната като два успоредни и едновременно протичащи процеса. „Гледаме с недоверие на едно решение да бъдем ангажирани първо с присъединяване към Банковия съюз, което между другото може да стане само по наша молба, преди приемането в ERM II. Готови сме да поемем ангажимент след присъединяването на лева към ERM II и преди влизането в еврозоната, да влезем в Банковия съюз“ – заключава министърът.

Като предимства за страната ни от приемането на еврото Владислав Горанов посочва повишаването на доверието в българската икономика, премахването на всички ограничения, свързани с управлението на активите на Българската народна банка, както и намаляването на лихвените равнища за бизнеса и населението заради достъпа до ликвидност, който ЕЦБ осигурява. Според финансовия министър „вероятно веднага след присъединяването към ERM II оценката на кредитните агенции за конкурентността на нашата икономика ще бъде повишена“.