Днес приехме тригодишната бюджетна прогноза, която очертава основната рамка за следващите три години на развитието на публичните финанси и разпределението на разходите по сектори. В новата  бюджетна прогноза запазваме консервативна фискална политика като предпоставка за устойчиво развитие и икономически растеж. Това обяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на брифинг след днешното редовно заседание на кабинета.

"Завършекът на бюджетния цикъл ще дойде през септември или октомври месец, когато ще финализираме подготовката на бюджета за 2018 г.. Стремежът на бюджетната рамка е постепенно намаляване на дефицита до достигането на балансиран бюджет през 2020 г., запазване на данъците, увеличение на акциза до минималните акцизни ставки в ЕС. Предложили сме прогнози за развитието на икономиката, които при добро стечение на обстоятелствата могат да бъдат и по-добри. Засега оценките са от последната макроикономическа прогноза за растеж около 3% и малко над 3%“, заяви Горанов.

Министърът каза, че засега оценките от последната макроиномическа прогноза са за растеж около три процента и малко над три процента, но има предпоставки за по-висок растеж с няколко десети от процента.

"Да изчакаме още малко полугодието и тогава ще направим анализ за макрорамката", посочи Горанов.

Тригодишната бюджетна прогноза до 2020 г., която беше приета днес от правителството, предвижда минималната работна заплата да се увеличава в следващите три години с по 50 лева годишно, докато тя достигне 610 лева през 2020 г.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е предвидено през тази година на 1 юли да скочи до 180 лева. А от  октомври да стане 200 лева. Предвидено е възрастта за пенсиониране за мъжете да се увеличава с два месеца годишно, а на жените с по 1 месец, докато и двете категории достигнат 65 години, но това е в по-дълъг хоризонт, а не до 2020 г.

Бюджетът за догодина предвижда повече пари за образование, здравеопазване и социални грижи и с около 300 млн. лева по-малко за вътрешен ред и сигурност. Финансовата рамка на държавата за следващите 3 години целта е да се достигне балансиран бюджет през 2020 без дефицит.

banker,bg