19 Септември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

КФН позволи коригирано търгово предложение за Складова Техника на по-висока цена

Става дума за закупуване на близо 94 хил. акции от капитала на дружеството на цена от 26,90 лв. за брой, а не на по-рано предложената от 24,19 лв.

Комисията за финансов надзор (КФН) позволи да бъде коригирано търговото предложение от „Фаворит Холд" АД за откупуване на акциите на останалите акционери на "Складова Техника" АД на по-висока цена.

Става дума за закупуване на 93 963 броя акции от капитала на „Складова техника" АД на цена от 26,90 лв. за брой, а не на по-рано предложената от 24,19 лв.

Акциите представляват 33,32% от капитала на горнооряховското дружество, уточняват от КФН. Пазарната цена на книжата на „Складова техника" е 15,5 лв. за акция при последна сделка с нейни акции на 1 юли.

В началото на август КФН издаде временна забрана за търговото предложение на Фаворит Холд АД, като за причина за временното спиране бяха посочени установени непълноти и несъответствия във внесеното на 14 юли 2016 г. търгово предложение, касаещи свързаността между търговите предложители, изчисления, методите на оценка и други.

Според отчета към 30 юни 2016 г. основни акционери в "Складова Техника" са "Фаворит Холд" АД с 66,05%, "АутоБохемия" АД с 28,87% и председателят на Съвета на директорите Иван Ангелов Тодоров с 3,01%.

Финансовото положение на „Складова Техника" през първите шест месеца от годината се характеризира с понижение на някои икономически показатели.

Произведената продукция на дружеството е на стойност 3,66 млн. лв., което представлява покачване с 5,2% на годишна база в сравнение с 3,64 млн. лв. през 2015 г., показва междинният доклад на дружеството през първото полугодие. Завишението се дължи предимно на производството на печки, трансманипулатори и кранове.
Приходите от основна дейност са в размер на 2,7 млн. лв., което е с 19,5% по-малко спрямо същия период на миналата година. Реализираната загуба от обичайна дейност – 218 хил. лв., е с 12,4% по-голяма на годишна база.

Компанията произвежда и продава електрически печки с марка „Раховец", електротелфери, готварски печки, камини и резервни части.

От началото на 2016 г. акциите на "Складова Техника" поскъпват с 3,67% до 15,5 лв. за брой. За период от малко над 12 месеца има само две сделки с книжа на компанията. Пазарната капитализация е в размер на 4,385 млн. лв.

Източник: http://www.investor.bg/

Практики на НАП