19 Септември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Индексите на БФБ изпратиха кратката седмица с повишения и висок оборот

Печелившите компании бяха три пъти повече от губещите

Всички индекси на Българската фондова борса (БФБ) приключиха последния за седмицата борсов ден с повишения.

Индексът на най-ликвидните компании SOFIX прибави 1,11% до 484,93 пункта. Широкият BGBX40 се покачи с 1,25 % до 93,34 пункта, а равнопретегленият BGTR30 нарасна с 1,59% до 397,73 пункта. Секторният BGREIT отчете повишение от 0,52% до 102,64 пункта.

Реализираният оборот на регулиран пазар възлезе на 1,928 млн. лв., като 372,7 хил. лв. се формираха от търговия с акции на компании от SOFIX.

Лидер по оборот е ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ с 420,1 хил. лв. На второ място е Мак АД с 305,5 хил. лв. Третата позиция е за Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ с 300,7 хил. лв. Следва Капман Грийн Енерджи Фонд АД с 202,6 хил. лв. и

В днешната сесия бяха сключени 295 сделки с 48 търгувани емисии. Печелившите бяха три пъти повече от губещите, като акциите на 30 компании поскъпнаха, на 10 поевтиняха, а на други 8 останаха без промяна.

Най-печелившото дружество за деня е Биовет АД, след като цената на книжата му нарасна с 14,3% до 16,46 лв. На второ място по ценови ръст е М+С Хидравлик АД с покачване от 7,4% до 5,45 лв., а на трета позиция се нарежда Доверие Обединен Холдинг АД с повишение на цената на акциите от 7,1% до 0,74 лв. Акциите на Хидравлични елементи и системи АД поскъпват с 5,4% до 3,90 лв., а книжата на Стара планина холд АД увеличиха цената си с 4,5% до 4,60 лв.

Най-губещото дружество в днешната сесия беше Софарма имоти АДСИЦ. Компанията отписа 1,3% от цената на акциите си до 4,78 лв. На второ място е Трейс Груп Холд АД със спад от 0,5% до 5 лв., а на трето място е Адванс Терафонд АДСИЦ с понижение от 0,1% до 2,04 лв. Книжата на ТБ Първа Инвестиционна Банка поевтиняват с 0,1% до 2,31 лв.

Междувременно Комисията за финансов надзор (КФН) позволи да бъде коригирано търговото предложение от „Фаворит Холд" АД за откупуване на акциите на останалите акционери на "Складова Техника" АД на по-висока цена.

С друго свое решение КФН издаде окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Хювефарма" ЕООД за закупуване на акции от капитала на Биовет АД.

Източник: http://www.investor.bg/

Практики на НАП