19 Септември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Новопривлечените депозити през август достигнаха 8-месечен връх

Нефинансовите предприятия успяха да спестят три пъти повече през август

Новопривлечените депозити в банковата система на България през август достигнаха общо 779 млн. лв., което е най-високото месечно ниво от началото на годината, показват изчисленията на Investor.bg на база паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).

Най-голям принос към общия размер на спестените през месеца средства имат нефинансовите предприятия, които са спестили общо 712 млн. лв. през осмия месец от годината. За сравнение, сумата е над три пъти по-голяма от спестените 218 млн. лв. през юли.

Към края на август нефинансовите предприятия държат в банковата система спестявания в размер на 18,831 млрд. лв. което е покачване от близо 4% спрямо към края на юли. На годишна база през август ръстът на техните депозити се ускорява до 12,8% от 10,2% през юли.

Въпреки това най-голям дял спестени пари продължават да държат домакинствата, въпреки че се наблюдава забавяне на годишния ръст на техните депозити – до 6,9% от 7% през миналия месец. Към края на август домакинствата държат в банковата система спестявания в размер на 43,732 млрд. лв. На месечна база през август техните спестени средства нарастват с 41 млн. лв.

Спестяванията на финансовите предприятия, сред които попадат пенсионни фондове, инвестиционни посредници, застрахователни компании и други небанкови финансови институции, към края на осмия месец от годината достигат 3,863 млрд. лв. спрямо 3,837 през юли, което е ръст от 0,68%. В същото време годишният ръст на депозитите на фирмите се забавя до 29,9% през август спрямо 36% през юли.

Източник: http://www.investor.bg/

Практики на НАП