09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Депутатите приеха окончателно "данък уикенд"*

Новият данък ще влезе в сила със задна дата от 1 януари тази година

Депутатите решиха окончателно полученият в натура доход от служителя или управителя на фирмата да се облага със ставка от 10 на сто, ако е свързан с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи – например служебни автомобили, телефони или имоти. Това стана с приети на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, станали известни като "данък уикенд", предаде БТА.

С поправките фирмите ще дължат само 10% налог върху доходите без допълнително осигурително бреме.

Бизнесът обаче може да избира какво облагане да прилага - схемата с 10-те процента или действащия в момента режим, според който фирмите плащат данъци и осигуровки върху доходите в натура по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Депутатите регламентираха и числови прагове, които показват каква част за конкретни видове активи се приема, че е за лично ползване, и каква за служебно.

За служебните автомобили бизнесът сам ще определя доколко колите се ползват за лични нужди според изминатите километри. Дава се възможност и за фиксирано разделяне - 50 на сто за служебни цели и 50 на сто - за лични.

Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват служебно и за лично ползване, се признават за данъчни цели и ако не е издаден пътен лист или друг подобен документ, записа парламентът.

При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с недвижимо имущество, когато те не могат да бъдат разпределени чрез измерване, общият размер на всички разходи, свързани с недвижимото имущество, се умножава или по съотношението между площта за лично ползване и общата площ на съответното недвижимо имущество, или по съотношението между часовете за лично ползване и общите часове.

При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с активи, извън посочените две групи, данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основата.

Депутатите разпоредиха чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в страната чрез място на стопанска дейност, да посочва в годишната данъчна декларация идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто.

Новият данък ще влезе в сила със задна дата от 1 януари тази година, съобщи БНР.

„С приетия днес т. нар. данък уикенд се облекчават данъчно и работодатели, и служители", коментира в кулоарите на парламента председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова, цитирана от БТА.

По думите й, ако поправките, свързани с ползването на фирмени активи за лични нужди, не са били гласувани, разходите за тях, освен с ДДС, е следвало да се считат и за доход, получен от лицето, ползващо актива. Този доход трябваше да се облага с данък, съгласно Закона за облагане на доходите на физическите лица, плюс пенсионни и здравни осигуровки, разясни тя. А това по думите й значително би оскъпило и натоварило служителите и работниците, които ползват подобни активи.

„Дадохме възможност на работодателя да избере дали да се облага този доход по този начин, или той - работодателят, да плати еднократно данъка в размер на 10% върху разходите за дадения автомобил, актив - например, за гориво, амортизация", отбеляза още Стоянова.

Източник: http://www.investor.bg/

Практики на НАП