Покажи брой 
Заглавие
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, ВЪРЗАНИ С ВНОС – ОБЛАГАЕМИ С НУЛЕВА СТАВКА НА ДАНЪКА
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИЯ КОМБИНИРАН МОСТ „ВИДИН -КАЛАФАТ”
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ДАНЪЧНА ОСНОВА НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА НАЛИЧНИТЕ АКТИВИ, ПРИДОБИТИ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗДДС
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ПРИСПАДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ПРОМЕНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИЯ РЕД ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК ПРИ ВНОС ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Практики на НАП