Актуално

Данъчна кампания 2021 ще започне на 11 януари

Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март

Данъчната кампания 2021 г. започва на 11 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица…

ОЩЕ

Нови декларации по Закона за местните данъци и такси

Публикувани са нови декларации по Закона за местните данъци и такси

Във връзка с промени в Закона за туризма, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 2020 г. и промени в Закона за местните данъци и такси,…

ОЩЕ

Новите образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.

Публикувани са новите образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.

В сайта на НАП, в рубриката Документи - данъци са публикувани новите образци на годишната данъчна декларация…

ОЩЕ

От 22.12 до 31.01 се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки

От 22 декември, вторник, до 31 януари 2021 г. в страната се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки

Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. се изменя и допълва Заповед №…

ОЩЕ

Подкатегории

Страница 10 от 40