Актуално

Публикувана е нова версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

Публикувана е нова версия 10.01, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация  и…

ОЩЕ

Публикувана е нова версия 13.02 на клиентския софтуер

Публикувана е нова версия 13.02 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

В сайта на НАП е…

ОЩЕ

Заповед за изменение на издадена заповед с одобрените заявления на фирмите за подкрепа с оборотен капитал

Публикувана е Заповед №З-ЦУ-119/ 25.01.2021 г. за изменение на Заповед №З-ЦУ-109 от 22.01.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните…

ОЩЕ

Здравната вноска за безработните става 26 лв. месечно

От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не…

ОЩЕ

Нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2021 година

В рубриката Интрастат - Софтуер и ръководство за ползване е публикувана новата версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2021 година. Интрастат операторите, които ползват офлайн модула…

ОЩЕ

Подкатегории

Страница 7 от 40