Актуално

С 3,5 млн. лв. ще се финансират проекти за заетост на хора с увреждания

С 3,5 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за разкриване на нови работни места и подобряване на условията на труд за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст през 2021 г.…

ОЩЕ

3400 фирми са получили подкрепа с оборотен капитал за 38 млн. лв.

Над 3400 търговци са получили до момента подкрепа с оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите в общ размер 38,1 млн. лв.

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните…

ОЩЕ

Нови 3,9 млн. лв. плати НАП по програмата за подкрепа с оборотен капитал

Още 3 968 539.58 лева плати НАП по програмата за подкрепа с оборотен капитал. Списъкът с одобрените кандидати се съдържа в Заповед №З-ЦУ-226 от 12.02.2021 г. на изпълнителния директор на НАП,…

ОЩЕ

Подкатегории

Страница 5 от 40