06 Февруари, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Нова заповед с одобрени фирми, поискали подкрепа с оборотен капитал издадена от изпълнителният директор на НАП

Изпълнителният директор на НАП издаде нова заповед с одобрени заявления на фирмите, поискали подкрепа с оборотен капитал. Предоставената с нея помощ в размер на 474 610.22лв. 

Предстои издаването на нови заповеди, с които ще  бъдат одобрени за подкрепа и други дружества, кандидатствали за финансова помощ. 

Всички кандидати могат да следят за повече информация рубриката "Подкрепа чрез оборотен капитал" в сайта на НАП.

Loading...