28 Ноември, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Удължен kраен срок за кандидатстване по процедура за БФП до 31.05.2021 г. 17:30 ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ за възможност за подаване на допълнителни данни в раздел „Е-декларации“ в ИСУН под №BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване наподпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнатиот временните противоепидемични мерки“.

Loading...

Практики на НАП