24 Март, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Публикувана е нова версия 2.14 на клиентския софтуер за "Трудови договори", в сила от 01.03.2021 г.

Публикувана е нова версия 2.14 на Клиентския софтуер за "Трудови договори", в сила от 01.03.2021 г.

Новото във версията е:

Отстранена е грешка във версия 2.13 при проверка на файл за смяна на работодател по чл.123 от КТ.