24 Март, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Работоспособността на съобщенията за промяна на регистрационни данни от фискалните устройства е възстановена

Работоспособността на автоматичните съобщенията за промяна на регистрационни данни за адрес на обект, свидетелство за сервизна фирма и срок на сервизен договор на фискалните устройства и интегрираните системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) е възстановена.