04 Март, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Промени в ОПРЧР осигуряват допълнително финансиране по механизма React- EU

Правителството прие пето изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с което се осигуряват допълнително 315 млн. лева по механизма на Европейската комисия REACT-EU. Със средствата ще се финансират мерки за насърчаване запазването на заетостта в предприятия, засегнати от последствията от COVID-19, продължаваща подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, патронажна грижа за уязвими лица и подкрепа за адаптиране на предоставянето на социални услуги. По този начин се цели възстановяване на икономиката на страната чрез ограничаване и преодоляване на последствията от коронавируса.